Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Wijkvereniging de Akkers, Akkerweg 62, 5706 LL, te Helmond; KvK-nummer 17107295.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: deakkers@outlook.com.

In onderstaand overzich kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel: Onderzoeken of u lid kan worden

Persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres / Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn:

Indien u lid wordt, gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Indien u uw lidmaatschap beëindigd, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Doel: Administratie

Persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres / Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantal volwassenen en kinderen in het gezin
 • Leeftijd van de kinderen

Bewaartermijn:

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en, daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

 

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring kunt u hier lezen.